Smart OMS Mobile – systemy zdalnego odczytu aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w ciepłownictwie i ogrzewnictwie.

Smart OMS Mobile to rozwiązanie umożliwiające radiowy odczyt liczników (ciepła, zimnej i ciepłej wody). Transmisja danych wykorzystuje otwarty protokół komunikacyjny Wireless M-Bus (T1) umożliwiając odczyty różnych urządzeń pracujących w tym standardzie (min. ciepłomierzy: UH50, T230, Multical 66 / 601 / 601+ / 602, Hydrometer Sharky775; wodomierzy: Bmeters, Apator-Powogaz).GLOBE OMS

Unikatowy system telemetrii infrastruktury węzłów cieplnych umożliwiający bezprzewodową transmisję danych (GPRS) i prezentację informacji na stronie internetowej www.globeoms.pl

Wersja systemu Mini umożliwia monitoring ciepłomierzy, natomiast wersja Standard - dodatkowe podłączenie i dwukierunkową komunikację z regulatorami węzłów cieplnych. System pozwala na integrację urządzeń różnych producentów (aktualna lista urządzeń kompatybilnych z systemem jest uzupełniana na bieżąco i prezentowana na każde zapytanie).Siłowniki SAS.. i SAT..

Nowe siłowniki SAS… i SAT… o skoku 5.5 mm są następcami siłowników SQS…, które od 01/01/2016 będą dostępne tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Wzornictwo, funkcjonalność i obsługa są teraz zunifikowane w typoszeregu Acvatix Nowej Generacji. Wraz z siłownikami SAT… o wyjątkowo krótkim czasie przebiegu (8 i 15 sekund), wprowadzone zostają do standardowej oferty zawory VVG549… z głównym przeznaczeniem do zastosowań ciepłowniczych.Zawory kulowe

Typoszereg zaworów kulowych został uzupełniony o zawory z gwintem zewnętrznym: regulacyjne VAG61… i VBG61…, odcinające VAG60… i przełączające VBG60… o fi gurze przelotu T. Obecnie cały typoszereg zaworów kulowych ma maksymalną różnicę ciśnienia wynoszącą 350 kPa, dopuszczalny zakres temperatury od -10 do 120°C oraz zapewniona została całkowita szczelność zaworów w kanale regulacyjnym (bez przecieku wody).Strona główna Oferta Produkty Usługi Ceny Nowości Referencje O nas Kontakt